Dotacje unijne

Z dniem 9.09.2016 r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie nowego produktu- innowacyjnej maszyny do rozdzielania czosnku oraz opracowania prototypu, testowania i walidacji nowego produktu.

W poniższym zapytaniu ofertowym znajdują się wszelkie szczegóły dot. przedmiotu usługi oraz wymagań jakie oferent musi spełnić.

Termin nadsyłania ofert 19.09.2016 r. g. 9:00

unia-europejskamalopolskafundusze-europejskie